dimecres, 18 de maig del 2016

Conferència d'Arqueologia ibèrica


C O N F E R È N C I A  
D’ A R Q U E O L O G I A
“Cabrera en temps
dels ibers”
A càrrec de Laia Castillo,  arqueòloga de l’equip de Tanit difusió cultural

DIJOUS 26 DE MAIG 
A LES 19:30
SALA D’ACTES 
(DAVANT AJUNTAMENT)


                                                                 
                                                                                                                               FUNDACIÓ BURRIAC              AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR  DIJOUS 26 DE MAIG 2016

"Cabrera en temps del ibers"

A càrrec de Laia Castillo, arqueòloga de Tanit

A les 19:30 a la Sala d'actes municipal

https://www.scribd.com/doc/313058659/Confer